r. Gmina Siekierczyn   |   BIP   |   GOKiS Siekierczyn
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie
Zaręba, ul. Osiedlowa 29
59-800 Lubań
tel./fax: 75 7221732
e-mail:  
AKTUALNOŚCI   |   O NAS   |   KONTAKT
Sylwester

AKTUALNOŚCI
Ogłoszenie2019.10.03
W związku z koniecznością przeprowadzenia inwentaryzacji informujemy, że od 7 października br. Biblioteka w Osiedlowym Domu Kultury w Zarębie będzie czynna w godz. 17.00 – 19.00 natomiast Biblioteka w Siekierczynie, na czas trwania spisu w Zarębie (ok. dwóch tygodni), będzie nieczynna.

Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Siekierczynie
Jolanta Napadłek
„WzMOCnij swoje otoczenie”2019.09.11
Chcielibyśmy się Wam pochwalić, że został już wyłoniony Wykonawca do Projektu „Gmina Siekierczyn wzMOCniona pozytywną energią – oczyszczenie zbiornika wodnego na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Siekierczynie”, który wygraliśmy w konkursie „WzMOCnij swoje otoczenie”, którego organizatorem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Została już podpisana umowa z Wykonawcą, który już niebawem rozpocznie prace związane z odmuleniem dna zbiornika wodnego na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym tzn. „basenu” w Siekierczynie i oczyszczeniu go, dzięki czemu będziemy mogli już w przyszłym roku korzystać z niego a wszystko dzięki wsparciu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

Projekt - „WzMOCnij swoje otoczenie”, był to konkurs promujący inicjatywy społeczne, które zostawią po sobie pozytywny i długotrwały ślad. Projekt „Gmina Siekierczyn wzMOCniona pozytywną energią - oczyszczenie zbiornika wodnego na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Siekierczynie” pozwoli na oczyszczenie zbiornika wodnego i dostosowanie tego terenu do funkcji rekreacyjnej zgodnie z Lokalnym Planem Rewitalizacji Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie Prawo energetyczne. PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. Spółka udostępnia także, na zasadach rynkowych, zdolności przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznej.

PSE jako właściciel 14 695 kilometrów linii oraz 106 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć, są obecne w ok. 1000 polskich gmin, w których prowadzą działalność eksploatacyjną, zaś w wielu kolejnych realizują projekty inwestycyjne. To właśnie na tych terenach Spółka uruchomiła ogólnopolski konkurs dobrosąsiedzki. Działalność społeczna PSE koncentruje się na wspieraniu projektów rozwijających lokalną infrastrukturę społeczną, m.in. w obszarze oświaty, ochrony środowiska, pomocy społecznej, promocji zdrowia czy aktywizacji kulturalno-społecznej. Projekty te mają poprawiać bezpieczeństwo i jakość życia osób w różnym wieku.
PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE
Dziecięce Zawody Wędkarskie2019.09.02
29 sierpnia, po raz drugi, odbyły się Dziecięce Zawody Wędkarskie zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu oraz Oddział Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Siekierczynie przy honorowym patronacie Koła Łowieckiego „Cyranka” w Lubaniu i Społecznego Towarzystwa Wędkarskiego „Karaś” w Zarębie.

Podobnie jak w zeszłym roku, również tym razem, impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem młodych wędkarzy. Po trzech godzinach wędkarskich zmagań, sędziowie (funkcję tę pełnili członkowie STW „Karaś”) zważyli złowione ryby i wyłonili zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęła, zdobywając 140 punktów, Maja Bukała (w zeszłym roku również zwyciężyła), drugie Oliwia Chajecka – 58 punktów, a trzecie Jakub Tomaszewski – 47 punktów. Wszystkie złowione ryby trafiły z powrotem do wody, zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez siekierczyńskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, a pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy.

Zawody zakończyły się wspólnym ogniskiem, przy którym uczestnicy posilili się pieczonymi kiełbaskami i wymienili wrażenia z tej wędkarskiej przygody.

Była to już druga tego typu impreza organizowana latem w ramach cyklu imprez p.n. „Wakacje z GOKiS-em”. Zarówno w zeszłym roku jak i w tym cieszyła się dużym zainteresowaniem dzieci. Dlatego też bardzo serdecznie dziękuję członkom Stowarzyszenia Wędkarskiego „Karaś” w Zarębie oraz Zarządowi Koła Łowieckiego „Cyranka” w Lubaniu za pomoc w organizacji zawodów. Mam nadzieję, że w przyszłym roku również uda nam się zorganizować podobną imprezę stanowiącą kolejną wakacyjną atrakcję dla dzieci.

Z-ca dyr GOKiS
w Siekierczynie
Bogusław Kulszewicz


Zawody wędkarskie Zawody wędkarskie Zawody wędkarskie Zawody wędkarskie Zawody wędkarskie Zawody wędkarskie Zawody wędkarskie Zawody wędkarskie
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy2019.08.21
Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracy BIBLIOTEKARZ w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Siekierczynie (Gminnej Bibliotece publicznej w Siekierczynie), do zatrudnienia została wybrana Pani Katarzyna Rębisz zamieszkała w Siekierczynie.

Uzasadnienie:

Pani Katarzyna Rębisz spelniła wymagania formalne wynikające z ogłoszenia o naborze oraz wykazała się znajomością zagadnień dotyczących zakresu zadań w stopniu umożliwiającym prawidłowe ich realizowanie na ww. stanowisku.

Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Siekierczynie
Jolanta Napadłek
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora GOKiS w Siekierczynie2019.08.12
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora GOKiS w Siekierczynie zakończony. I miejsce zajęła drużyna starszych chłopców z Siekierczyna, drugie - chłopcy z Zaręby, a trzecie młodsi chłopcy z Siekierczyna. Turniej prowadzili: Bogusław Kulszewicz, Stanisław Śnieżyk i Waldemar Wolereiter. Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim pozostałym uczestnikom, którzy pomimo upału dzielnie walczyli na szkolnym boisku w Siekierczynie.

Z-ca dyr GOKiS
w Siekierczynie
Bogusław Kulszewicz


Turniej Piłki Nożnej Turniej Piłki Nożnej Turniej Piłki Nożnej Turniej Piłki Nożnej
PAŁACOWE SPOTKANIA Z HISTORIĄ – „HUSYCKIE SZAŃCE”2019.07.08
IX Pałacowe Spotkania z Historią 15 czerwca, już po raz dziewiąty Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, przy współudziale Wójta Gminy Siekierczyn zorganizował Pałacowe Spotkania z Historią. W tym roku odbywały się one po hasłem „Husyckie szaoce” i odkrywały tajemnice i zagadki związane z najazdami Husytów na gminę Siekierczyn. Zarębie, naszym Ochotniczym Strażom Pożarnym, organizacjom i instytucjom naszej gminy – w tym szczególnie nowo powstałemu Kołu Gospodyo Wiejskich w Zarębie z szefową panią Teresą Hauzer oraz Kołu Gospodyo Wiejskich w Rudzicy z panią Ireną Sobol na czele. Dziękujemy również radom sołeckim, klubom seniora oraz szkołom z Zaręby i Siekierczyna. Na zebraną podczas tegorocznych „Pałacowych Spotkao z Historią” publicznośd czekało wiele atrakcji. Swoje stoiska wystawili: szkoły podstawowe z Siekierczyna i Zaręby, Grupa Rękodzieła Ludowego z Siekierczyna, sołectwo Wesołówka, „Polne kwiaty” z Zaręby, Koło Gospodyo Wiejskich z Rudzicy oraz z Zaręby, które jak zwykle częstowały ciastem pierogami, kiełbaskami, ziemniakami i pajdą chleba. Na scenie natomiast zebrani mogli podziwiad występy dzieci z przedszkola w Zarębie i szkoły w Siekierczynie a także uczniów Dlaczego husyckie „szaoce”? Otóż znane nam przekazy historyczne mówią o dwóch najazdach Husytów na ziemie między Kwisą, a Nysą Łużycką - w 1427 i w 1431 roku. Szczególnie tragiczny w skutkach był pierwszy najazd pod wodzą braci Prokopów, kiedy to ucierpiały prawie wszystkie miejscowości siekierczyoskiej gminy.

Husyci, przeciwnicy Kościoła spalili świątynie w Zarębie i w Rudzicy, natomiast w Wyrębie, jak głosi przekaz ludowy, pozostawili po sobie „Husyckie szaoce”. Czym były te szaoce, jak wyglądały, dlaczego tak je określono? Nie mamy na ten temat bliższych informacji. Może odpowiedź znajduje się w którejś z książek trylogii husyckiej Andrzeja Sapkowskiego. Patronat honorowy nad imprezą objęli: Andrzej Kuźniar, który jak zawsze czuwał nad historyczną częścią imprezy Wójt Gminy Siekierczyn Dariusz Furdykoo i Starosta Lubaoski Walery Czarnecki Impreza sfinansowana została ze środków Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Siekierczynie, ze środków Gminy Siekierczyn, powiatu lubaoskiego, a także dzięki sponsorom - Firmie Janar oraz firmie Bezpieczna Przyszłośd Andrzeja Adamczuka. Za pomoc w organizacji imprezy składamy również podziękowanie panu Markowi Kaczmarskiemu dyrektorowi Zakładu Karnego w zarębiaoskiej podstawówki którzy wystąpili wspólnie z członkami Męskiego Chóru Parafialnego z Zaręby, Grupę od Anioła Stróża z Zaręby oraz zespół Klubu Seniora w Siekierczynie i zespół „Polne kwiaty” z Klubu Seniora w Zarębie. Dużym zainteresowaniem cieszył się występ czeskiego zespołu „Subulcus” z L:iberca, który zaprezentował kilkanaście średniowiecznych pieśni wykonywanych przy akompaniamencie historycznych instrumentów muzycznych. Jak zwykle pięknie prezentowały się również odziane w historyczne stroje grupy rekonstrukcyjne – Husycka Rota Piesza z Janowic Wielkich oraz Łużycka Drużyna Łucznicza z Lubania, które zaprezentowały pokaz artyleryjski oraz rekonstrukcję bitwy z Husytami. Najmłodszym uczestnikom imprezy specjalne atrakcje przygotowała Fundacja Kobold z Małej Kamienicy, której członkowie przez kilka godzin prowadzili zabawy i konkursy dla dzieci i rodziców. Impreza zakooczyła się trwającą prawie do północy zabawą taneczną na wolnym powietrzu.

Jolanta Napadłek, Bogusław Kulszewicz.

PAŁACOWE SPOTKANIA Z HISTORIĄ – „HUSYCKIE SZAOCE”
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO BIBLIOTEKARSKIE2019.07.03
Dyrektor Gminnego Osrodka Kultury i Sportu w Siekierczynie ogłasza nabór na stanowisko bibliotekarz. Miejsce pracy: Biblioteka Publiczna w Siekierczynie i Filia Biblioteki w Zarębie.

Ogłoszenie o naborze.
Informacja2019.06.27
Informujemy, że w okresie wakacji Osiedlowy Dom Kultury w Zarębie, Dom Kultury w Siekierczynie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Siekierczynie w piątki będą czynne w godzinach 10:00 - 18:00.
Program zajęć wakacyjnych2019.06.18
Publikujemy program zajęć wakacyjnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie. Zajęcia odbywają się w Domu Kultury w Siekierczynie oraz Osiedlowym Domu Kultury w Zarębie.

Program zajęć - Dom Kultury w Siekierczynie

Program zajęć - Osiedlowy Dom Kultury w Zarębie
Dzień Dziecka2019.06.11
1 czerwca Gminny Ośrodek Kultury i Sportu wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Siekierczynie zorganizował na siekierczyńskim „Basenie” festyn z okazji Dnia Dziecka, na którym zjawiły się dzieci wraz z rodzicami i dziadkami.

Pogoda była piękna, od samego rana świeciło słońce i było bardzo ciepło. Organizatorzy przygotowali dzieciom konkurs plastyczny pn. „Bezdomny zwierzak” oraz konkursy sprawnościowe takie jak: rzut piłeczką tenisową do celu, rzut oponą rowerową oraz strzały z zawiązanymi oczami piłką tenisową. Zwycięzcy w poszczególnych konkurencjach otrzymali drobne nagrody rzeczowe ufundowane, podobnie jak kiełbaski, przez Oddział Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Siekierczynie.

Impreza zakończyła się wspólnym ogniskiem i pieczeniem kiełbasek, w którym uczestniczyły zarówno dzieci jak i dorośli. Bardzo cieszy fakt, że pomimo bardzo skromnych środków finansowych jakimi dysponuje zarówno GOKiS jak i TPD udało się zorganizować ten mały festyn dla dzieci, których spora ilość przybyła siekierczyński „Basen”. Takie zainteresowanie dowodzi, że warto robić podobne imprezy dla najmłodszych mieszkańców naszej gminnej społeczności. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu podczas tegorocznych wakacji postara się w pogodne dni częściej wyjeżdżać na ten obiekt ze sprzętem nagłaśniającym. W miarę naszych skromnych możliwości spróbujemy w tym roku organizować tam zabawy rekreacyjne przy muzyce, na które zapraszamy dzieci i młodzież.

Z-ca dyr GOKiS
w Siekierczynie
Bogusław Kulszewicz


Dzień dziecka Dzień dziecka Dzień dziecka Dzień dziecka
„Siekierczyńska 40-tka” - po raz piąty cykliści nie zawiedli2019.05.29
Trudno powiedzieć, czy sprawiła to piękna pogoda, czy też niezwykle sympatyczna atmosfera towarzysząca od wielu lat tej imprezie, czy może smak atrakcyjnych potraw jakie organizatorzy serwują uczestnikom, w każdym razie 25 maja na kolejnym, piątym już rajdzie rowerowym pn. „Siekierczyńska 40-tka” zjawiło się około 100 rowerzystów z czterech powiatów: lwóweckiego, lubańskiego, bolesławieckiego i zgorzeleckiego.

Rajd jak zwykle organizowany był przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu oraz prężnie działające przy nim Towarzystwo Cyklistów „Orzeł” w Siekierczynie. Ta rozpoznawana już w całym regionie impreza rowerowa odbywała się na dwóch dystansach 22 i 40 km. Trasy rajdu zostały starannie wyznaczone przez najbardziej doświadczonych siekierczyńskich cyklistów.Zbiórka rowerzystów odbyła się jak zwykle pod siekierczyńskim domem kultury, tym razem o godz. 10:30. Szczegółowy opis tras przedstawił zebranym z-ca wójta gminy Edward Cwynar, a oficjalnego otwarcia rajdu dokonał prezes Towarzystwa Cyklistów „Orzeł”, przewodniczący Rady Gminy Siekierczyn, Piotr Kret. Następnie uczestnicy zostali podzieleni na 4 grupy, z których trzy jechały na czterdziestokilometrową, a jedna na dwudziestokilometrową trasę. Na krótszym dystansie jechali przede wszystkim najmłodsi rowerzyści. Wszystkie grupy wyruszyły na trasy ok. godz. 11:00.

Tuż przed godziną 14:00 grupy rowerowe dotarły na siekierczyński „Basen”, gdzie czekał już na nich przygotowany przez organizatorów posiłek. Tym razem był to kapuśniak na wędzonce oraz kiełbaski i kaszanka z grilla, a do picia woda mineralna, kawa i herbata.

Tradycją tych rajdów rowerowych jest bezpłatna loteria, podczas której cykliści mogą wylosować ufundowane przez sponsorów drobne upominki. W tym roku również każdy z nich powrócił do domu z pamiątką z tej znanej już w kilku powiatach imprezy.

W tym roku pogoda była bardzo łaskawa dla rowerzystów. Temperatura ok. 22 st.C, lekki wiatr oraz niewielkie zachmurzenie stwarzały doskonałe warunki do jazdy rowerem. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku aura również nie zawiedzie i na kolejnej szóstej już „Siekierczyńskiej 40-tce” zjawi się jeszcze więcej miłośników turystyki rowerowej.

Z-ca dyr GOKiS
w Siekierczynie
Bogusław Kulszewicz


Piknik motocyklowy w Siekierczynie Piknik motocyklowy w Siekierczynie Piknik motocyklowy w Siekierczynie Piknik motocyklowy w Siekierczynie Piknik motocyklowy w Siekierczynie Piknik motocyklowy w Siekierczynie Piknik motocyklowy w Siekierczynie
Piknik motocyklowy w Siekierczynie2019.05.27
18 maja br., już po raz czwarty Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie zorganizował na tutejszym Terenie Rekreacyjno-Wypoczynkowym (tzw. „Basenie”) Piknik Motocyklowy. Od 4 lat ta plenerowa impreza cieszy się stale rosnącym zainteresowaniem, jednak w tym roku frekwencja zaskoczyła wszystkich, łącznie z organizatorami. Tym razem do Siekierczyna przyjechało prawie 150 motocykli i około 200 osób z różnych stron Polski. Najwięcej gości przybyło z Dolnego Śląska, z powiatów: lubańskiego, zgorzeleckiego oraz lwóweckiego, ale zjawili się również motocykliści z województwa wielkopolskiego i lubuskiego.

Imprezę, jak zwykle, rozpoczęła parada motocyklowa, której trasa wiodła przez takie miejscowości gminy Siekierczyn jak: Wesołówka, Pisaczów, Zaręba, Siekierczyn i Rudzica. Po powrocie z parady na siekierczyńskim „Basenie” rozpoczęło się grillowanie. Zmotoryzowani goście otrzymali grochówkę, gorące kiełbaski i kaszankę. Oprawę muzyczną jak zwykle zapewnił Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie, a ponadto czas zebranym umilili śpiewem, grą na gitarach oraz harmonijce ustnej Ireneusz Kiejdanowicz i Zbigniew Szpilarewicz. W przygotowaniu imprezy organizatorów, podobnie jak w latach ubiegłych, wspierali członkowie siekierczyńskiego Towarzystwa Cyklistów „Orzeł”.

Wprawdzie Piknik Motocyklowy zakończył się w godzinach wieczornych, to jednak niektórzy z uczestników pozostali do dnia następnego spędzając noc pod namiotem rozłożonym nieopodal niecki „Basenu”. Na szczęście pogoda dopisała, dzień był słoneczny, a noc ciepła. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku podczas piątego Pikniku Motocyklowego aura będzie równie łaskawa dla motocyklistów jak podczas tegorocznej imprezy.

Z-ca dyr GOKiS
w Siekierczynie
Bogusław Kulszewicz


Piknik motocyklowy w Siekierczynie Piknik motocyklowy w Siekierczynie Piknik motocyklowy w Siekierczynie Piknik motocyklowy w Siekierczynie Piknik motocyklowy w Siekierczynie Piknik motocyklowy w Siekierczynie
V Majowe śpiewanie u Polnych Kwiatów2019.05.14
11 maja odbyło się "V Majowe śpiewanie u Polnych Kwiatów", impreza integracyjna, kultywująca tradycje ludowego śpiewania. Na tym święcie polskiego folkloru. Osiedlowy Dom Kultury w Zarębie miał zaszczyt gościć blisko 140 osób. Było łącznie 9 zespołów ludowych z naszej gminy, powiatu ( „Malwy” z Platerówki, „Echo Bukowiny”, „Lubaniacy”, „Złote Nutki” z Lubania, Klub Seniora z Siekierczyna, „Radostowianie” z Radostowa, „Kapela Pogranicze” ze Studnisk i tradycyjnie zespół "Perły Sumsiodki" z gminy Siedlec w województwie wielkopolskim). Swoją obecnością zaszczyciły nas władze Gminy Siekierczyn, Powiatu Lubańskiego, sponsorzy, ale również od lat zaprzyjaźniona z nami Poseł na Sejm RP Zofia Czernow, Poseł na sejm RP VII kadencji Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska oraz prezes Fundacji im. Jerzego Szmajdzińskiego Andrzej Dobrowolski.


V Majowe śpiewanie u Polnych Kwiatów V Majowe śpiewanie u Polnych Kwiatów V Majowe śpiewanie u Polnych Kwiatów V Majowe śpiewanie u Polnych Kwiatów V Majowe śpiewanie u Polnych Kwiatów V Majowe śpiewanie u Polnych Kwiatów V Majowe śpiewanie u Polnych Kwiatów V Majowe śpiewanie u Polnych Kwiatów V Majowe śpiewanie u Polnych Kwiatów V Majowe śpiewanie u Polnych Kwiatów V Majowe śpiewanie u Polnych Kwiatów V Majowe śpiewanie u Polnych Kwiatów V Majowe śpiewanie u Polnych Kwiatów
Wizyta gości z Niemiec2019.04.17
9 kwietnia br. Osiedlowy Dom Kultury w Zarębie gościł dziennikarkę i fotografa z niemieckiej gazety „Sachsiche Zeitung”. Powodem ich obecności była ciekawość i chęć przybliżenia niemieckiemu czytelnikowi polskiej tradycji wielkanocnej. Goście z Niemiec mogli posłuchać wielkanocnych pieśni w wykonaniu Klubu Seniora w Zarębie „Polne Kwiaty” i Grupy od Anioła Stróża oraz obejrzeć tradycyjny, świąteczny, stół wielkanocny, a że potrawy nie były atrapami również skosztować tradycyjnych wielkanocnych potraw. Poznali również tradycję święcenia pokarmów, przygotowania palmy wielkanocnej czy też ozdabiania jaj. W spotkaniu uczestniczyli również Wójt Gminy Siekierczyn Pan Dariusz Furdykoń oraz Przewodniczący Rady Gminy Siekierczyn Pan Piotr Kret. Spotkanie upłynęło w bardzo przyjaznej, świątecznej atmosferze.

W przygotowaniu spotkania uczestniczyli oprócz wcześniej wymienionych: Klub Seniora w Siekierczynie, Koło Gospodyo Wiejskich w Rudzicy, Koło Gospodyń Wiejskich w Zarębie, Grupa Rękodzieła Ludowego w Siekierczynie, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie.


Wizyta gości z Niemiec Wizyta gości z Niemiec Wizyta gości z Niemiec Wizyta gości z Niemiec Wizyta gości z Niemiec Wizyta gości z Niemiec Wizyta gości z Niemiec Wizyta gości z Niemiec Wizyta gości z Niemiec Wizyta gości z Niemiec Wizyta gości z Niemiec Wizyta gości z Niemiec Wizyta gości z Niemiec Wizyta gości z Niemiec Wizyta gości z Niemiec Wizyta gości z Niemiec Wizyta gości z Niemiec Wizyta gości z Niemiec Wizyta gości z Niemiec Wizyta gości z Niemiec Wizyta gości z Niemiec
Rozpoczął się sezon rowerowy2019.04.02
Koleżanki i Koledzy Cykliści z Towarzystwa Cyklistów "Orzeł" w Siekierczynie.
Nasi Przyjaciele, Znajomi i Sympatycy oraz Lokalne Media.

Mimo iż wiosna bardzo nieśmiało pokazuje swoje ciepłe oblicze to - identycznie jak w 2018 r. - sezon rowerowy został przez nas (Piotrek - prezes, Fredek i ja) oficjalnie rozpoczęty w dniu 9 marca br. poprzez udział w Kowbojskim Dniu Kobiet na rowerach organizowanym przez CRT w Radomierzycach. Chociaż w tym dniu było bardzo deszczowo to trafiliśmy na 3 - godzinne okno pogodowe i w bardzo elitarnej bo 12 - osobowej grupie prowadzeni przez Dyrektora CRT Mirosława Celucha zaliczyliśmy trasę do Rosenthal i powrót do Radomierzyc przejeżdżając łącznie 34 km. Potem - mimo, że na zewnątrz mocno padało - były bardzo smaczne kiełbaski, wyjątkowy chleb ze smalcem i ogórki oraz gorąca kawa, herbata i nie tylko ...

W ostatnich dniach Kolega Krzysiek Polewski - Prezes zarówno Towarzystwa Miłośników Ziemi Węglinieckiej, jak i Ogólnopolskiej Grupy Rajdowej "Stary Węgliniec", przesłał wiadomość o organizowanym przez nich w dniu 13 kwietnia br. już IX Rajdzie do Toporowa. Wiadomość tę przekazałem do wielu zainteresowanych, w tym także mediów, jednak chcąc zachęcić większe grono do wzięcia udziału w tym bardzo interesującym rajdzie, jak też do aktywnego wypoczynku na ulubionych "dwóch kółkach" poniżej umieszczam opracowany przez nasze Towarzystwo Wykaz rajdów rowerowych na 2019 r. w najbliższym regionie. Mam nadzieję, że dla wielu z Nas informacje te staną się pomocne do zaplanowania swojego udziału w tych imprezach.

Serdecznie pozdrawiam Wszystkich i do zobaczenia na rajdach czy trasach wspólnych przejażdżek.

Edek Cwynar

Wykaz rajdów rowerowych na 2019 r.
Wycieczka do lasu2019.02.06
Tradycją jest, że siekierczyńskie dzieci podczas ferii zimowych udają się pod opieką pracowników Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Siekierczynie do pobliskiego lasu, gdzie w symboliczny sposób dokarmiają zwierzęta leśne. W tym roku również kilkunastoosobowa grupa siekierczyńskich dzieci odwiedziła leśny paśnik, w którym złożono marchew, kapustę ziemniaki i jabłka dla zwierząt. W drodze powrotnej uczestnicy pieszej wycieczki do lasu zatrzymali się na siekierczyńskim basenie, gdzie rozpalono ognisko i upieczono kiełbaski ufundowane przez Oddział Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Siekierczynie.

Bogusław Kulszewicz

Wycieczka do lasu Wycieczka do lasu
Bilardowe boje w siekierczyńskim domu kultury2019.02.01
28 stycznia, na samym początku ferii zimowych, w Domu Kultury w Siekierczynie odbył się Zimowy Turniej Bilarda dla dzieci o Puchar Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Impreza cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Niewielka sala bilardowa w siekierczyńskim domu kultury ledwo pomieściła uczestników oraz kibicujących rodziców.

W turnieju wzięło udział dziewięciu młodych bilardzistów, którzy przez całe popołudnie grali w tę pasjonującą grę. Emocji nie brakowało ponieważ rozgrywki były bardzo zacięte, a poziom niezwykle wyrównany. W pierwszy dzień nie udało się zakończyć turnieju i dopiero następnego dnia, we wtorek 29 stycznia, wyłoniono zwycięzców. Pierwsze miejsce i puchar zdobył Wiktor Wroniewski, drugie – Alan Odrzywołek, a trzecie - Wojtuś Wergieluk(najmłodszy uczestnik turnieju). Wszyscy zawodnicy otrzymali drobne upominki i dyplomy za udział w tej imprezie.

Stół do bilarda dla siekierczyńskiego domu kultury został zakupiony przez GOKiS z dochodu uzyskanego z tegorocznej zabawy sylwestrowej i, jak się okazało, był to przysłowiowy strzał w dziesiątkę. Od trzech tygodni jest oblegany przez młodszych i starszych miłośników tej gry. Można z niego korzystać sześć dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty). Być może dzięki niemu wyrośnie na siekierczyńskiej ziemi jakiś światowej sławy mistrz bilarda. Trening czyni mistrza, dlatego też zapraszamy młodzież do korzystania z naszej sali bilardowej.

Bogusław Kulszewicz

Bilardowe boje w siekierczyńskim domu kultury Bilardowe boje w siekierczyńskim domu kultury Bilardowe boje w siekierczyńskim domu kultury
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY2019.01.25
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Siekierczynie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: instruktor ds. muzyki i obsługi urzadzeń nagłośnieniowych w Gminnym Osrodku Kultury i Sportu w Siekierczynie.
Janusz Niekrasz odznaczony w Gminie Siedlec statuetką "Czapli Siwej"2019.01.24
22 stycznia 2019 r. podczas sesji Rady Gminy Siedlec nadano tytuł „Zasłużony dla Gminy Siedlec” naszemu wieloletniemu wójtowi Januszowi Niekraszowi. Laureat otrzymał statuetkę przedstawiającą czaplę siwą – jeden z symboli występujących w herbie Gminy Siedlec. Jest duże wyróżnienie i podkreślenie ważności obustronnej współpracy obu gmin zapoczątkowanej w 1997 r. przez siekierczyńskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci a od roku 2008 poprzez podpisanie oficjalnej umowy o współpracy obu gmin – siedleckiej i siekierczyńskiej. Starania Janusza Niekrasza aby tę współpracę rozwijać i zacieśniać zostały docenione przez naszych przyjaciół.


Janusz Niekrasz odznaczony w Gminie Siedlec statuetką Czapli Siwej Janusz Niekrasz odznaczony w Gminie Siedlec statuetką Czapli Siwej Janusz Niekrasz odznaczony w Gminie Siedlec statuetką Czapli Siwej Janusz Niekrasz odznaczony w Gminie Siedlec statuetką Czapli Siwej


Dzień Pluszowego Misia w bibliotece!!!!2018.11.21
Dnia 20.11.2018r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Siekierczynie obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia . Zajęcia rozpoczęły się od słów Jana Brzechwy z wiersza pt. „Niedźwiedź”:

„Proszę państwa, oto miś.
Miś jest bardzo grzeczny dziś.
Chętnie państwu łapę poda.
Nie chce podać? A to szkoda!!! ”

Na początku spotkania każde dziecko chciało przywitać się z misiem. Tego dnia w bibliotece było wiele pluszaków, a pierwszym zadaniem dla dzieci było wyszukanie wszystkich niedźwiadków. Następnie uczestnicy zajęć dowiedzieli się o historii pluszowego misia, która sięga 1902 roku. Dzieci opowiadały o swoich przytulankach, które zostały w domach. Przeczytaliśmy fragmenty książki pt. „Miś Uszatek i przyjaciele” Czesława Janczarskiego i dowiedzieliśmy się dlaczego Uszatek miał klapnięte jedno uszko. Dużą radością okazały się zagadki muzyczne. Jedna grupa nawet poderwała się do tańca. Najmniej znanym misiem dla dzieci okazał się Coralgol. Z niektórymi grupami udało nam się pobawić w zabawę „Ciepło, zimno”. Było śmiesznie, głośno i wesoło. Na zakończenie robiliśmy wspólne zdjęcia z misiami. Można było również obejrzeć małą wystawę książek o misiach, a przed wyjściem poczęstować się małym co nieco. To był miło i przyjemnie spędzony czas w bibliotece.


Dzień Pluszowego Misia w bibliotece Dzień Pluszowego Misia w bibliotece Dzień Pluszowego Misia w bibliotece Dzień Pluszowego Misia w bibliotece
Warsztaty ciasteczek2018.10.29
Dnia 25.10.2018r. biblioteka w Siekierczynie organizowała warsztaty pieczenia ciasteczek dla dzieci. Spotkanie rozpoczęło się od obejrzenia małej wystawy książek kulinarnych. Następnie dzieci umyły ręce i wkroczyły do kuchni. Tam czekały dwie wspaniałe panie z Koła Gospodyń Wiejskich (od tego spotkania dzieci wiedzą, co znaczy skrót KGW)-pani przewodnicząca Basia Wiertelak oraz pani Grażyna Torończak. To one poprowadziły warsztaty. Dzieci wraz z paniami zrobiły trzy rodzaje ciasteczek, a po upieczeniu ozdabiały wypieki. W czasie, kiedy czekaliśmy na ciastka odbył się quiz kulinarny, a najlepsi zostali nagrodzeni drobnymi upominkami. Bawiliśmy się również w kalambury oraz głuchy telefon. Wypieki były przepyszne, a zabawa świetna. Na zakończenie dzieci podziękowały paniom za przeprowadzenie warsztatów. Ja również bardzo dziękuję paniom za współpracę:)


Warsztaty ciasteczek Warsztaty ciasteczek Warsztaty ciasteczek Warsztaty ciasteczek
Wakacyjne zawody wędkarskie2018.08.30
17 sierpnia, w Zarębie, na terenie należącym do Koła Łowieckiego „Cyranka” w Lubaniu odbyła się impreza pod nazwą „Wakacyjne Zawody Wędkarskie dla młodzieży do lat 16”, organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie, Koło Łowieckie „Cyranka” oraz Społeczne Towarzystwo Wędkarskie „Karaś” z Zaręby.

Zawody przebiegły w gorącej atmosferze, gdyż temperatura powietrza sięgała 34oC. Startująca młodzież stawiła się, mimo upału, do zawodów z własnym sprzętem i rywalizowała pod okiem opiekuna. Zawody wygrał Robert Kłusek, drugie miejsce zajęła Maja Bukała, a trzecie Kacper Małysza. Po złowieniu i zważeniu, wszystkie ryby trafiły do stawu, zgodnie z regulaminem zawodów. Ciekawostką zawodów był żeński akcent, a mianowicie udział jedynej dziewczynki w osobie Mai Bukały. Pierwsze trzy miejsca zostały nagrodzone upominkami rzeczowymi, pozostali uczestnicy dostali nagrody pocieszenia. Po zawodach odbyło się wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku. Organizatorzy mają nadzieję, że tego rodzaju rozrywka, propagowana wśród młodzieży, w przyszłości spowoduje jeszcze większe zainteresowanie.

Zdzisław Trędewicz


Wakacyjne zawody wędkarskie Wakacyjne zawody wędkarskie Wakacyjne zawody wędkarskie Wakacyjne zawody wędkarskie Wakacyjne zawody wędkarskie
Boruja po raz dwudziesty drugi2017.07.12
6 lipca zakończył się kolejny obóz w Borui. W tym roku był to Profilaktyczny Obóz Rowerowy TPD, podczas którego psychoterapeutki z Poradni Zdrowia Psychicznego w Wolsztynie prowadziły warsztaty terapeutyczne dla dzieci z tematyki problemów uzależnień. Już po raz dwudziesty drugi Oddział Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Siekierczynie zorganizowali taką formę wypoczynku. W obozie uczestniczyło ponad 40 dzieci z gminy Siekierczyn oraz zaprzyjaźnionej gminy Siedlec. Wśród kadry wychowawczej znaleźli się niezawodni członkowie siekierczyńskiego TPD: Jolanta Napadłek – komendantka, Agata Urbańska – wychowawczyni, Czesław Zarzycki – wychowawca i Piotr Kret – wychowawca. Kadrę wychowawczą dzielnie wspomagali: Agnieszka Szantar, Radosław Martyniak i Patryk Bicki. Natomiast w obozowej kuchni posiłki przygotowywali: Katarzyna Świerk, Ewa Rumińska oraz Janusz Szatkowski, a obowiązki kwatermistrza, jak zwykle, pełnił niżej podpisany Bogusław Kulszewicz.

W tym roku przełom czerwca i lipca zaskoczył uczestników obozu kapryśną aurą. Najpierw ostatnie dni czerwca przyniosły nam pochmurną i wietrzną pogodę z chłodnymi nocami, a potem w pierwszych dniach lipca sporo słońca i upałów. Wprawdzie nie było zbyt wielu dni odpowiednich na kąpiel w Jeziorze Kuźnickim, to jednak dzieci korzystały z wielu innych atrakcji. Jeździły na wycieczki rowerowe, grały w piłkę, uczyły się tańczyć „Belgijkę”, brały udział w obozowym chrzcie nowicjuszy tzw. „Borunaliach” oraz uczestniczyły w obozowym ognisku z kiełbaskami i wielkopolskim plackiem.

Tak jak co roku, również tym razem, obóz odwiedzili włodarze obu zaprzyjaźnionych gmin. Gminę Siedlec reprezentował wójt Jacek Kolesiński, który przybył wraz ze skarbniczką Krystyną Lewandowską, natomiast z gminy Siekierczyn przyjechał wójt Janusz Niekrasz także ze skarbniczką Teresą Hauzer oraz zastępca wójta Edward Cwynar wraz z małżonką Ireną. Goście przywieźli dzieciom jak zwykle słodycze, owoce oraz kiełbaski na ognisko, w którym oczywiście również uczestniczyli.

Do Borui, tej malowniczej wielkopolskiej wsi, jeździmy z dziećmi na wakacyjny wypoczynek już od 21 lat. Każdy z organizowanych przez nas obozów był niepowtarzalny i różnił się od pozostałych. Być może wpływ na to ma pogoda, a może uczestnicy lub skład kadry obozowej sprawiają, że każdy obóz w Borui jest inny. Tegoroczny charakteryzował się tym, że przebiegał bardzo spokojnie, do czego niewątpliwie przyczyniły się przede wszystkim uczestniczące w nim dzieci, które nie sprawiały większych problemów wychowawczych oraz profesjonalna kadra obozowa. W tym roku odnotowaliśmy również wyjątkowo liczny udział w naszym obozie dzieci z gminy Siedlec. Dziesięcioro było u nas zakwaterowanych, a poza tym kilkoro borujskich dzieci przychodziło rano na obóz i brało udział w różnych obozowych zajęciach aż do wieczora, kiedy to wracały spać do domów. W sumie codziennie przebywało w naszym obozowisku kilkanaścioro dzieci z gminy Siedlec (łącznie z tymi borujskimi). Dochodziło do tego, że nigdy nie wiedzieliśmy dokładnie ile posiłków mamy przygotować. Na szczęście nasza wspaniała kuchenna załoga radziła sobie z tym problemem doskonale i zawsze przygotowywała jedzenie z zapasem.

Jak zawsze, tak i tym razem, pomagali nam również druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Borui, którzy ustawili naszym dzieciom na boisku dwa baseny napełnione wodą. Były one wielką frajdą, szczególnie dla najmłodszych uczestników obozu. Bardzo serdecznie im za to dziękuję. W szczególny sposób dziękuję również: Jolancie Napadłek, Mariuszowi Rozińskiemu, Edwardowi Cwynarowi, Radosławowi Martyniakowi, Patrykowi Bickiemu, Piotrowi Kretowi - tzw. „kwaterce” obozowej, za przygotowanie obozowiska oraz całej kadrze obozowej za ich społeczną pracę na rzecz dzieci, a także naszym wieloletnim przyjaciołom Barbarze i Ryszardowi Tomaszewskim za ufundowanie pucharów i pamiątkowych medali dla uczestników obozu.

Prezes Oddziału Gminnego TPD
w Siekierczynie
Bogusław Kulszewicz

Boruja 2018 Boruja 2018 Boruja 2018 Boruja 2018 Boruja 2018 Boruja 2018 Boruja 2018
Przedszkolaki w bibliotece2018.06.20
W roku szkolnym 2017/2018 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Siekierczynie odbywały się cykliczne zajęcia biblioteczne dla dzieci z przedszkola. Podczas spotkań czytaliśmy bajki, poruszaliśmy różne tematy, czasami wykonywaliśmy piękne prace plastyczne. Na każdych zajęciach dzieci odgadywały zagadki, przygotowane na dany temat. Cieszyły się one wielką popularnością. Podczas każdego spotkania wyłanialiśmy mistrzów zagadek. Dzieci również zapoznawały się z nowościami wydawniczymi, a tych jest każdego roku wiele.

Takie zajęcia mają na celu popularyzować czytelnictwo wśród najmłodszych w naszej gminie, rozbudzać pasję czytania, zaszczepiać miłość do książek, wspomagać rozwój umiejętności poznawczych, językowych i intelektualnych. Dzięki tym spotkaniom powiększyła się liczba użytkowników w naszej bibliotece.

Każde zajęcia przebiegały w miłej i przyjaznej atmosferze, a korzyści płynące ze spotkań z książką będą procentować później przez całe życie.

Marzena Stelmach


Przedszkolaki w bibliotece Przedszkolaki w bibliotece
Wakacje 20182018.06.20
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie zaprasza na wakacje 2018, które organizowane są w naszych Domach Kultury.

Piknik motocyklowy w Siekierczynie2018.05.22
19 maja Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie zorganizował na Terenie Rekreacyjno-Wypoczynkowym Piknik Motocyklowy. Była to już trzecia tego typu impreza organizowana przez siekierczyński GOKiS. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, piknik cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Do Siekierczyna zjechali motocykliści z powiatu lubańskiego, lwóweckiego i zgorzeleckiego. Przybyli również zmotoryzowani goście z Niemiec i Czech. W sumie ok 100 motocykli i ponad 150 osób, wśród których byli również niezmotoryzowani mieszkańcy Siekierczyna.

Tradycyjnie impreza rozpoczęła się paradą motocyklową, której trasa wiodła przez większość miejscowości gminy Siekierczyn. Po powrocie z parady zmotoryzowanym uczestnikom imprezy przygotowano konkursy takie jak rzut kaskiem motocyklowym do celu, konkurs na najgłośniejszy „wydech”, rzuty oponą itp. W międzyczasie motocykliści posilali się przygotowaną przez organizatorów gorącą zupą i kiełbaskami. Podczas imprezy oprawę muzyczną zapewnił zespół „The Bazalt”, którego występ został bardzo ciepło przyjęty przez uczestników pikniku. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w przygotowaniu tej plenerowej imprezy dzielnie wspierali członkowie siekierczyńskiego Towarzystwa Cyklistów „Orzeł”.

Bogusław Kulszewicz
Z-ca dyrektora GOKiS w Siekierczynie

Piknik motocyklowy w Siekierczynie Piknik motocyklowy w Siekierczynie Piknik motocyklowy w Siekierczynie Piknik motocyklowy w Siekierczynie Piknik motocyklowy w Siekierczynie
Odjazdowy bibliotekarz2018.05.14
Odjazdowy Bibliotekarz to akcja, w której bibliotekarze, czytelnicy i miłośnicy książek oraz rowerów, przejeżdżając przez okolicę, spędzają przyjemnie i aktywnie czas w gronie osób o podobnych pasjach. Główne cele akcji to promowanie biblioteki i czytelnictwa, integracja społeczności lokalnej oraz propagowanie aktywnego modelu spędzania czasu wolnego.

W tym roku Gminna Biblioteka Publiczna w Siekierczynie gościła bibliotekarzy i czytelników ze Zgorzelca z Miejskiej Biblioteki Publicznej. Uczestnicy najpierw udali się do naszej Izby Pamięci mieszczącej się przy GOKiS w Siekierczynie. Następnie był czas na poczęstunek oraz prelekcję na temat historii naszej gminy, którą poprowadził pan Andrzej Kuźniar. Spotkanie było bardzo ciekawe, padało wiele pytań, a pan Kuźniar odpowiadał na każde z nich i interesująco opowiadał o historii naszej ziemi. Na zakończenie na naszych gości czekał rozpalony grill na basenie. Mam nadzieję, że pobyt u nas był przyjemny, pożyteczny i sympatyczny 

Odjazdowy Bibliotekarz Odjazdowy Bibliotekarz Odjazdowy Bibliotekarz
Spotkanie autorskie z panem Kazimierzem Kiljanem2018.03.27
Dnia 23.03.2018r. w Domu Kultury w Siekierczynie odbyło się spotkanie autorskie z panem Kazimierzem Kiljanem. Był to bardzo miło spędzony czas. Podczas spotkania wystąpiła dla nas pani Helena Owsiak w monodramie, napisanym przez pana Kazimierza pt. Jesienią w Nałęczowie. My również przygotowaliśmy małą niespodziankę dla gościa w postaci recytacji wiersza z tomiku „Krople życia” z 2005r. Dziękujemy za przesympatyczne chwile, a już wkrótce w bibliotece będzie dostępna najnowsza powieść autora pt. „Znajdę cię wszędzie”.

Spotkanie autorskie z panem Kazimierzem Kiljanem Spotkanie autorskie z panem Kazimierzem Kiljanem Spotkanie autorskie z panem Kazimierzem Kiljanem Spotkanie autorskie z panem Kazimierzem Kiljanem Spotkanie autorskie z panem Kazimierzem Kiljanem
ACADEMICA - system wypożyczania elektronicznego2018.03.13
W listopadzie 2014 roku Biblioteka Narodowa uruchomiła Cyfrową Wypożyczalnię Publikacji Naukowych ACADEMICA - system wypożyczania elektronicznych wersji książek i czasopism. Daje on możliwość dostępu do zbiorów Biblioteki Narodowej bez konieczności podróżowania do Warszawy. W zasobach znajdują się oprócz książek i czasopism również grafiki, plakaty, fotografie, rękopisy, pocztówki, mapy, nuty i inne dokumenty. Zapraszam do korzystania z wypożyczalni https://academica.edu.pl!!!
Ferie w bibliotece!!!2018.02.02
Kolejne ferie zimowe za nami. Zajęcia w bibliotece odbywały się od 15 do 26 stycznia. Dzieci spędzały czas na różne sposoby. W siekierczyńskiej bibliotece w tym roku głównie graliśmy w gry planszowe. W Zarębie na pierwszych zajęciach poznaliśmy się, a następnie przystąpiliśmy do realizacji tegorocznego planu. Nie zabrakło głośnego czytania popularnych książek wśród dzieci. Największym powodzeniem cieszyły się zajęcia plastyczne, na których wykonywaliśmy maski karnawałowe, piękne prace z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz kolorowe kwiatki. Była gra w kolory, malowanie ulubionych bohaterów z książek oraz śpiewanie. Wszystkie zajęcia odbywały się w miłej atmosferze, wśród rozmów i dobrej zabawy. Ferie skończyły się, ale biblioteki są otwarte i cały czas czekają na wszystkich, którzy chcą się z nimi zaprzyjaźnić.

Ferie w bibliotece Ferie w bibliotece
Zimowisko TPD w Láznê Libverda2018.02.01
Podczas tegorocznych ferii zimowych, w dniach 20-26 stycznia, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie zorganizowali kolejne, już 22 zimowisko w Láznê Libverda (Rep. Czeska) dla 23 siekierczyńskich dzieci.

Tym razem w czeskich Izerach śniegu było za mało, aby jeździć na nartach i uczestnicy zimowiska zmuszeni byli pieszo przemierzać górskie szlaki. W ciągu sześciodniowego wypoczynku dzieci przeszły wraz z wychowawcami ponad 70 km po czeskich Górach Izerskich. Zwiedziły między innymi Bily Potok, barokową bazylikę w Hejnicach, Hubertkę i Obři Sud. Podczas tych wycieczek zrobili ponad 20 tysięcy kroków i wyszli na wysokość ok 650 m.n.p.m.

Dodatkową atrakcją była wycieczka czeską koleją do pobliskiego Frydlantu, gdzie młodzi turyści obejrzeli słynny zamek księcia Albrechta von Wallensteina oraz rynek z przepięknym ratuszem miejskim. Wycieczka ta była również okazją do zakupu pamiątek, co też wielu uczyniło.

Wieczorami, w świetlicy naszego pensjonatu, wychowawcy organizowali dzieciom ciekawe zajęcia świetlicowe. W tym roku podczas zimowiska realizowany był Program Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Podczas zajęć socjoterapeutycznych odbył się między innymi konkurs plastyczny p.n. „Stop Używkom”, a wykonane przez dzieci prace po zakończeniu ferii wystawiono w siekierczyńskim domu kultury.

W tym roku opiekę wychowawczą nad uczestnikami zimowiska sprawowali: Jolanta Napadłek, Agata Urbańska, Paweł Barabola i Andrzej Torbicz. Pyszne posiłki gotowała dzieciom Ewa Rumińska, a codziennym zaopatrzeniem zajmował się niżej podpisany Bogusław Kulszewicz. Tegoroczne zimowisko współfinansowane było z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Siekierczyn oraz ze środków własnych TPD.

W imieniu Oddziału Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Siekierczynie oraz siekierczyńskich dzieci serdecznie dziękuję całej kadrze za opiekę nad uczestnikami zimowiska oraz wszystkim osobom, które bezinteresownie pomagały przy jego organizacji.

Prezes Oddziału Gminnego TPD
w Siekierczynie
Bogusław Kuszewicz

Zimowisko TPD w Láznê Libverda Zimowisko TPD w Láznê Libverda Zimowisko TPD w Láznê Libverda
WIECZÓR WSPOMNIEŃ o Janie od Biedronki2017.12.01
Ferie zimowe 20182017.02.11
Od 12 stycznia zaczyna sie okres ferii szkolnych. Poniżej przedstawiamy plan zajęć jakie organizuje Dom Kultury w Siekierczynie i Osiedlowy Dom Kultury w Zarębie.
ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA SPORTOWE2018.01.09
Zapraszamy młodzież i dorosłych na popołudniowe zajęcia sportowe do sal szkół w Zarębie i w Siekierczynie. Zajęcia będą się odbywać od 12 stycznia do 6 kwietnia 2018 r. w każdy piątek w godz. 17.00 – 20.00 pod kierunkiem instruktorów Jolanty Błasiak i Anny Frydryk.

Jarmark Bożonarodzeniowy2017.12.01
Święto Niepodległości2017.11.15
W tym roku obchodziliśmy 99 rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości. 11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu Naczelne Dowództwo nad formującym się Wojskiem Polskim. Dlatego też dla uczczenia powstania suwerennej, odrodzonej Polski dzień ten został w 1937 roku ogłoszony świętem narodowym. Wprawdzie, po II wojnie światowej, władze komunistyczne usunęły Święto Niepodległości z kalendarza, to jednak środowiska patriotyczne czciły kolejne rocznice 11-go listopada. Dopiero w 1989 roku Sejm IX Kadencji przywrócił narodowi to święto.

Od tego czasu również w naszej gminie co roku obchodzimy rocznicę odzyskania niepodległości. Tym razem świętowaliśmy w Siekierczynie. Najpierw w tutejszym kościele pw. św. Antoniego z Padwy odprawiona została Msza św. w intencji niepodległej Ojczyzny, którą koncelebrowali proboszczowie siekierczyńskiej, rudzickiej i zarębiańskiej parafii. Następnie w asyście pocztów sztandarowych i funkcjonariuszy ZK w Zarębie złożone zostały kwiaty i zapalono znicze pod pomnikami Sybiraków i poległych żołnierzy.

Kolejnym punktem programu była uroczysta akademia w siekierczyńskim domu kultury, w której wzięli udział: przewodniczący Rady Gminy Siekierczyn Andrzej Kuźniar, wójt gminy Janusz Niekrasz, zastępca wójta Edward Cwynar, dyrektor Zakładu Karnego w Zarębie Marek Kaczmarski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Jolanta Napadłek oraz księża: Dariusz Siuta – proboszcz parafii Siekierczyn, Piotr Prajs – proboszcz parafii Rudzica i Piotr Chorążyczewski – proboszcz parafii Zaręba. Na widowni zasiedli również radni Rady Gminy Siekierczyn, zaproszeni goście, mieszkańcy naszej gminy oraz młodzież. Przed sceną ustawione zostały poczty sztandarowe: OSP Siekierczyn, OSP Rudzica oraz Szkoły Podstawowej w Siekierczynie i Zarębie.

Po krótkim wystąpieniu okolicznościowym zastępcy dyrektora GOKiS Bogusława Kulszewicza, głos zabrał wójt gminy, który po złożeniu życzeń, w imieniu Prezydenta RP wręczył „Medale za długoletnie pożycie małżeńskie” pięciu parom z terenu gminy Siekierczyn. Ostatnim punktem programu był występ uczniów Szkoły Podstawowej w Siekierczynie w programie słowno-muzycznym o tematyce niepodległościowej.

W przyszłym roku obchodzić będziemy kolejną, setną już, rocznicę odzyskania niepodległości. Już teraz w całym kraju zapowiadane są wielkie uroczystości jubileuszowe, w których na pewno i nasza gmina weźmie udział.

Bogusław Kuszewicz


Swięto Niepodległości Swięto Niepodległości Swięto Niepodległości Swięto Niepodległości
XXII GMINNY PRZEGLĄD DZIECIĘCYCH ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH2017.11.07
Popołudniowe zajęcia sportowe 2017.09.07
AEROBIC DLA PAŃ W KAŻDYM WIEKU 2017.09.07
Wakacje w bibliotece2017.08.31
Nasze spotkania w bibliotece odbywały się według harmonogramu zajęć wakacyjnych, który znajdował się na stronie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Siekierczynie, na tablicach informacyjnych oraz na profilu społecznościowym Facebook. Podczas zajęć wykonywaliśmy wiele prac plastycznych, np. zakładki do książek, węże, łąkę, motyle itp., a także rysowaliśmy i kolorowaliśmy. Oczywiście również był czas na czytanie, a także na gry edukacyjne i zabawy. W tym roku dużą popularnością wśród dzieci cieszyła się gra Nogi Stonogi. Na jednych zajęciach skorzystaliśmy z pięknej pogody i na dworze graliśmy w kapsle. Podczas niektórych spotkań towarzyszyły nam nawet babcie i mamy. Myślę, że dzieci korzystające z zajęć bibliotecznych miło i przyjemnie spędziły czas. Poprzez czynny udział w spotkaniach nabywały nawyku czytania i wypożyczania książek do domu, co w dzisiejszych czasach jest bardzo ważne. Już dziś zapraszam dzieci na zajęcia czytelniczo-plastyczne do Gminnej Biblioteki Publicznej w Siekierczynie w każdy wtorek, godz. 17.00, a do filii w Zarębie w każdą środę , godz. 17.00.


Biblioteka Biblioteka Biblioteka
Koncert "Grupa od Anioła Stróża i Przyjaciele" - Zaręba 30.07.20172017.08.25
WARSZTATY DLA ANIOŁÓW2017.08.18
W dniach 28-30 lipca 2017 r. w Osiedlowym Domu Kultury w Zarębie odbyły się warsztaty pracy głosem. Warsztaty te przygotowane przez Stowarzyszenie Grupa od Anioła Stróża były realizowane w ramach zadania publicznego ze środków Powiatu Lubańskiego. Uczestnikami byli członkowie Grupy od Anioła Stróża, zespołu ludowego „Polne Kwiaty” oraz instruktorzy muzyki z placówek kulturalnych Powiatu Lubańskiego. Przez trzy dni pracowaliśmy pod kierunkiem dr Joanny Gutowskiej – Kuźmicz, specjalistki w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznej: dyrygentura, usprawniając pracę naszych aparatów głosowych, wzmacniając i uszlachetniając jego brzmienie. Poznawaliśmy sposoby pracy nad głosem, sposoby rozśpiewywania i przygotowywania głosu do wzmożonego wysiłku.

Z uczestników warsztatów nasza Mistrzyni utworzyła chór warsztatowy przygotowujący program koncertu, który zaprezentowaliśmy na zakończenie warsztatów. Koncert zatytułowaliśmy „Grupa od Anioła Stróża i Przyjaciele”. Odbył się on 30 lipca (niedziela) o godz. 18.00 w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Zarębie. Byliśmy niezmiernie szczęśliwi, że publiczność była zachwycona i obdarowała nas ogromnymi brawami i słowami uznania za wykonane podczas koncertu utwory, a nie były one wszystkie takie łatwe. Repertuar, który wybrała nam nasza dyrygentka to: „Bogurodzica” czyli pieśń z XII wieku i pierwszy hymn Polski, kanony: „Śpiewaj Panu Alleluja”, „Łamiesz chleb” - przepiękną pieśń wielkanocną, „Swing Low/ O When the Saint/ Wanna Sing” - piesń o szczęśliwych świętych idących do nieba oraz refleksyjny kanon „Utrudzeni długim dniem schylmy kornie głowy, o spokojny prośmy sen, jutro dzień wstanie nowy”. My natomiast Grupa od Anioła Stróża zaproponowaliśmy jeszcze do wykonania pięć utworów z naszego ostatniego spektaklu „Miłość o zapachu nieba” czyli śpiewane wiersze Wacława Buryły do muzyki Piotra „Kuby” Kubowicza.

Widząc i słysząc jakie korzyści dały nam te warsztaty wszyscy zgodnie zadeklarowaliśmy chęć i potrzebę kontynuowania takich form szkolenia. Jesteśmy pod wrażeniem profesjonalizmu i umiejętności naszej wspaniałej dyrygentki i szczęśliwi, że z wzajemnością obdarowała nas swoją przyjaźnią. Dr Joanna Gutowska-Kuźmicz swoją edukację muzyczną rozpoczęła w wieku 7 lat jako uczennica klasy wiolonczeli Szkoły Muzycznej I stopnia w Chrzanowie. Naukę kontynuowała w Państwowym Liceum Muzycznym w Krakowie u znakomitego wiolonczelisty Krzysztofa Okonia. W 1999 roku ukończyła studia na Wydziale Teorii, Kompozycji, Wychowania Muzycznego i Rytmiki Akademii Muzycznej w Łodzi, w sekcji Chóralistyki w klasie dyrygowania prof. Tadeusza Błaszczyka. Uczestniczyła wielokrotnie w seminariach dla dyrygentów chóralnych w Polsce i za granicą oraz pracowała nad doskonaleniem techniki wokalnej pod kierunkiem dr Jolanty Gzelli, prof. Krystyny Świder oraz Deana Kealina - specjalisty amerykańskiej techniki śpiewu Speech Level Singing. Działalność dyrygencką rozpoczęła w trakcie studiów, prowadząc orkiestrę wykonującą prawykonania utworów studentów Kompozycji AM w Łodzi i współpracując z kilkoma chórami w Łodzi. W latach 1994-1999 współpracowała z Chórem Państwowej Filharmonii w Łodzi jako sopranistka zespołu chóralnego.

Od 2000 roku pracuje w Krakowie, gdzie koncertowała z orkiestrą młodych muzyków "X-musique", przygotowując m.in. prawykonania utworów młodych krakowskich kompozytorów. Śpiewała wielokrotnie w zespole Chóru Polskiego Radia w Krakowie. Współpracowała z Chórem "Psalmodia" Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie jako asystent dyrygenta i instruktor emisji głosu a także prowadziła warsztaty emisji głosu w krakowskich ośrodkach kultury, warsztaty pracy głosem dla nauczycieli i wykładowców krakowskich uczelni. W 2007 roku Joanna Gutowska Kuźmicz była jedną z zakwalifikowanych 18 uczestników kursu mistrzowskiego dla dyrygentów chóralnych Eric Ericson Masterclass w Holandii. W 2013 roku uzyskała tytuł doktora sztuki w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznej: dyrygentura, nadany uchwałą Rady Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie.

Na stałe pracuje z trzema amatorskimi chórami w Krakowie. Od 2002 roku prowadzi Chór Dębnicki parafii św. St. Kostki w Krakowie, od 2003 roku jest dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, od 2006 roku prowadzi także Chór Męski AGRICOLA Krakowskiego Środowiska Akademickiego przy Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Z zespołami przygotowała i poprowadziła ponad 400 koncertów, otrzymała ok. 40 nagród i wyróżnień na festiwalach i konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Koncertowała w wielu miastach Polski oraz we Włoszech, w Hiszpanii, Czechach, Holandii, Macedonii, na Ukrainie, we Francji, w Niemczech i na Litwie. W 2016 roku została uhonorowana przez Prezydenta Miasta Krakowa odznaczeniem Honoris Gratia, za szczególne zasługi dla miasta.

Prezes Stowarzyszenia Grupa od Anioła Stróża
Jolanta Napadłek
XX RAJD ROWEROWY „ZARĘBA – SIEKIERCZYN – FRYDLANT”2017.07.27
Warsztaty pracy głosem2017.07.25
Spotkanie z myśliwym2017.07.25
18 lipca br., najstarszy myśliwy z Koła Łowieckiego „Cyranka” w Lubaniu, Wiesław Uczciwek spotkał się w siekierczyńskim domu kultury z dziećmi. Tematem przewodnim spotkania były „Odgłosy Lasu”. W tym celu nasz gość przyniósł ze sobą różnego rodzaju wabiki i inne akcesoria myśliwskie imitujące głosy zwierząt. Opowiadał również o zwyczajach zwierząt, polowaniach oraz o gospodarce łowieckiej i problemach z nią związanych. Dzieci zapewne pierwszy raz dowiedziały się, że polowanie to jest tylko znikomy procent działalności myśliwych. Współczesne łowiectwo polega bowiem przede wszystkim na gospodarowaniu populacjami zwierząt w celu utrzymywania odpowiedniego stanu liczebnego poszczególnych gatunków, redukcji szkodników, walce z kłusownictwem oraz ochronie upraw rolnych przed szkodami łowieckimi wyrządzonymi przez zwierzynę łowną. Na zakończenie spotkania dzieci wsłuchując się w nagrania głosów zwierząt próbowały odgadnąć, jakie to zwierzę. Wychodząc z siekierczyńskiego domu kultury pan Wiesław, na pożegnanie, obdarował uczestników spotkania czasopismami myśliwskimi.

Bogusław Kulszewicz

Spotkanie z mysliwym Spotkanie z mysliwym
Boruja 20172017.07.18
W tym roku po raz 21 Oddział Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Siekierczynie zorganizował Obóz Rowerowy TPD w Borui. Obóz trwał od 25 czerwca do 7 lipca br. i wzięło w nim udział ponad 50 dzieci, przede wszystkim z gminy Siekierczyn i gminy Siedlec oraz kilku innych miejscowości powiatu lubańskiego.

Tym razem pogoda nie była zbyt łaskawa dla uczestników obozu. Wprawdzie w pierwszym tygodniu było kilka dni słonecznych, podczas których dzieci korzystały z kąpieli w Jeziorze Kuźnickim, to później nastąpiło ochłodzenie z przelotnymi deszczami i silnym wiatrem. Na szczęście groźne burze nas omijały. Podczas chłodniejszych dni dzieci wcale się nie nudziły. Wychowawcy zorganizowali im wiele atrakcyjnych zajęć. Odbyły się między innymi mecze piłki nożnej z mieszkańcami Borui (nasze dzieci wygrały z borujskimi, natomiast kadra obozowa niestety przegrała z miejscową drużyną dorosłych mieszkańców wsi), podobnie jak w latach ubiegłych odwiedzili nas państwo Barbara i Ryszard Tomaszewscy – nasi zaprzyjaźnieni paraolimpijczycy, którzy podczas spotkania z uczestnikami obozu opowiadali im o swojej karierze sportowej, a druhowie z miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej zorganizowali dla obozowiczów pokaz akcji gaśniczej i krótkie szkolenie z pierwszej pomocy medycznej. Obóz odwiedziła również pani z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wolsztynie, która wygłosiła pogadankę dla dzieci na temat zdrowych i bezpiecznych wakacji. Odwiedzili nas również goście z obu zaprzyjaźnionych gmin, a mianowicie: wójt gminy Siedlec Jacek Kolesiński wraz ze swym zastępcą Hieronimem Birkiem oraz wójt gminy Siekierczyn Janusz Niekrasz też ze swym zastępcą Edwardem Cwynarem. Wójtowie jak zwykle przywieźli dzieciom kiełbaski, słodycze i owoce. Nasi mali obozowicze specjalnie dla gości zatańczyli „Belgijkę” – taniec którego dzieci nauczyły się pod okiem wychowawców. Spotkanie z przedstawicielami władz samorządowych obu gmin zakończyło się wspólnym ogniskiem z kiełbaskami i pysznym ciastem, które upiekła dla nas jak zwykle pani Renia Michalska. Wójt Jacek Kolesiński w tym roku odwiedzał obóz kilkakrotnie. Podczas jednej z wizyt zaprezentował naszym obozowiczom pokaz sztuki walki Ju-Jitsu. Nie zapomniał o nas również były wójt gminy Siedlec Adam Cukier, który odwiedził nas dwukrotnie, oczywiście za każdym razem przywożąc dzieciom słodkie podarki. Na obozowym boisku wychowawcy organizowali dzieciom rozgrywki sportowe, rowerowe tory przeszkód oraz tradycyjne Borunalia, czyli chrzest nowych obozowiczów. Największym zainteresowaniem cieszyła się chyba jednak piłka nożna. Trzeba przyznać, że w tym roku wśród obozowiczów znalazło się kilka naprawdę interesujących talentów piłkarskich. Podczas tegorocznego obozu w skład kadry wchodzili: Jolanta Napadłek – komandantka, Hanna Królicka – wychowawca, Agata Urbańska – wychowawca, Anita Torbicz – wychowawca, Paweł Barabola – wychowawca, Piotr Kret – wychowawca, Mariusz Knet – ratownik, Anna Leńdźwa – szefowa kuchni, Katarzyna Świerk – kucharka, Janusz Szatkowski – pomoc kuchenna i Bogusław Kulszewicz – kwatermistrz. Kadrę obozową wspomagali również: Andrzej Torbicz, Karol Martyniak i Sławomir Staniewski. W imieniu Zarządu Oddziału TPD w Siekierczynie oraz wszystkich obozowiczów serdecznie dziękuję całej kadrze obozowej za ich trud, poświęcenie i społeczną pracę na rzecz dzieci w celu zapewnienia im ciekawych i bezpiecznych wakacji. Dziękuję również Fryderykowi Szatkowskiemu, Edwardowi Cwynarowi i Mariuszowi Rozińskiemu (uczestnikom tzw. kwaterki) za ich ciężką pracę i nieocenioną pomoc w rozwinięciu tegorocznego obozu.

Prezes Oddziału Gminnego TPD
w Siekierczynie
Bogusław Kulszewicz

Boruja 2017 Boruja 2017 Boruja 2017 Boruja 2017 Boruja 2017 Boruja 2017
Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej 2017.07.14
Turniej Piłki Koszykowej2017.07.14
Otwarty Turniej Piłki Siatkowej 2017.07.14
Spotkanie z myśliwym z Koła Łowieckiego „Cyranka” w Lubaniu2017.07.14
Wakacje 20172017.06.22
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie zaprasza na wakacje 2017, które organizowane są w naszych Domach Kultury.

Plenerowa impreza kulturalna "ODKRYWAMY TAJEMNICE RUDZICY"2017.05.25
Motocykliści w Siekierczynie2017.05.24
20 maja br. na Terenie Rekreacyjno-Wypoczynkowym Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie zorganizował już po raz drugi (pierwszy odbył się w 2016 roku) Piknik Motocyklowy. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, impreza ta cieszyła się niezwykłym zainteresowaniem. Do Siekierczyna zjechali motocykliści z całego powiatu lubańskiego, a także lwóweckiego, zgorzeleckiego, a nawet wolsztyńskiego w woj. wielkopolskim. Przybyli również zmotoryzowani goście z Niemiec i Czech. W sumie organizatorzy doliczyli się ponad 70 motocykli i ok. 150 osób, wśród których byli również niezmotoryzowani mieszkańcy Siekierczyna.

Tradycyjnie impreza rozpoczęła się paradą motocyklową, której trasa wiodła przez większość miejscowości gminy Siekierczyn. Po powrocie z parady zmotoryzowanym uczestnikom imprezy przygotowano konkursy takie jak: dmuchanie balonów rurą wydechową, rzut oponą, przeciąganie liny itp. W międzyczasie uczestnicy imprezy posilali się przygotowaną przez organizatorów zupą fasolową, kiełbaskami i kaszanką. Niektórzy przywieźli też własny prowiant na grilla. Podczas imprezy oprawę muzyczną zapewnił zespół „The Hooves”, którego występ został bardzo entuzjastycznie przyjęty przez uczestników tej plenerowej imprezy. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w przygotowaniu pikniku dzielnie wspierali członkowie siekierczyńskiego Towarzystwa Cyklistów „Orzeł”.

Bogusław Kulszewicz

Motocykliści w Siekierczynie Motocykliści w Siekierczynie Motocykliści w Siekierczynie Motocykliści w Siekierczynie Motocykliści w Siekierczynie
III MAJOWE ŚPIEWANIE U POLNYCH KWIATÓW2017.05.09
Siekierczyńska 40-tka2017.05.08
Już po raz trzeci Gminny Ośrodek Kultury i Sportu wraz z Towarzystwem Cyklistów „Orzeł” w Siekierczynie zorganizował rajd rowerowy pn. „Siekierczyńska 40-tka”. Ta, znana już w całym powiecie lubańskim, impreza rekreacyjna od trzech lat cieszy się niezmiennym zainteresowaniem. W tym roku rowerzyści również nie zawiedli. W rajdzie wzięło udział ponad 70 osób. 30 kwietnia, na starcie, który tym razem miał miejsce pod siekierczyńską remizą strażacką, zjawili się zarówno młodzi jak i starsi miłośnicy turystyki rowerowej z powiatów lubańskiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego, bolesławieckiego oraz żarskiego. Po zapoznaniu uczestników z regulaminem rajdu oraz trasami głos zabrał prezes Towarzystwa Cyklistów „Orzeł” w Siekierczynie, Piotr Kret, który oficjalnie otworzył tę rowerową imprezę.

Trasa rajdu została podzielona na dwa dystanse – 40 i 24 km. Dłuższa wiodła z Siekierczyna przez Zarębę koło Zakładu Karnego, Lubański Wielki Las, Włosień i tamtejszy kompleks pałacowo-parkowy, pałac w Mikułowej, Radzimów Dolny, Małą Wieś Górną, Sulików, Studniska Dolne, rozdzielnię w Mikułowej, Rudzicę, Siekierczyn Górny na Teren Rekreacyjno-Wypoczynkowy w Siekierczynie , krótsza natomiast z Siekierczyna przez pałac i rozdzielnię w Mikułowej do Rudzicy i z powrotem do Siekierczyna.

Zakończenie rajdu nastąpiło jak zwykle na Terenie Rekreacyjno-Wypoczynkowym w Siekierczynie, gdzie organizatorzy przygotowali uczestnikom potrawy z grilla i napoje chłodzące. Po posiłku rowerzyści wzięli udział w losowaniu pamiątek ufundowanych na tę okazję przez firmy: „Renault Perfecta” oraz PSB „Mrówka” i Sklep Motoryzacyjny Tomasza Zawodnego w Lubaniu.

Pogoda tym razem dopisała uczestnikom rajdu, chociaż jeszcze dwa dni wcześniej było zimno i mokro. Na szczęście w niedzielny poranek 30 kwietnia chmury rozwiał wiatr i wyjrzało upragnione słońce, z czego najbardziej ucieszyli się cykliści uczestniczący w rajdzie. Warto podkreślić fakt, że z roku na rok w tej imprezie bierze udział coraz większa liczba dzieci, które startują w rajdzie u boku swych rodziców, krewnych lub starszych kolegów. Utwierdza to nas organizatorów w przekonaniu, że coroczny rajd rowerowy „Siekierczyńska 40-tka” stanowi ciekawą formę spędzania czasu wolnego i propaguje zdrowy styl życia, który wpływa korzystnie na kondycję zdrowotną zarówno młodych jak i starszych uczestników tej imprezy.

Zainteresowanym przypominam, że Gminny Ośrodek Kultury i Sportu oraz Towarzystwo Cyklistów „Orzeł” w Siekierczynie organizuje podobny rajd na zakończenie sezonu rowerowego na przełomie września i października, na który już dzisiaj zapraszam miłośników turystyki rowerowej. Poza tym najaktywniejsi członkowie tej organizacji, w sezonie letnim, praktycznie w każdy pogodny weekend organizują przejażdżki rowerowe po trasach całego powiatu lubańskiego i poza nim. Każdy zainteresowany tą formą rekreacji może do nich dołączyć. Zapraszamy.

Z-ca dyr. GOKiS w Siekierczynie
Bogusław Kulszewicz

Siekierczyńska 40-tka Siekierczyńska 40-tka Siekierczyńska 40-tka Siekierczyńska 40-tka
"Piknik motocyklowy"2017.05.05
Biblioteka w Siekierczynie gościła Pana Grzegorza Pietrzykowskiego2017.05.02
Dnia 24.04.2017 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Siekierczynie gościła Pana Grzegorza Pietrzykowskiego. Pasją Pana Grzegorza jest nurkowanie. Na spotkaniu uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Siekierczynie mogli obejrzeć profesjonalny sprzęt do nurkowania, a nawet jeden uczeń zademonstrował na sobie cały strój płetwonurka. Następnie oglądaliśmy bardzo interesujące filmy, które zaprezentował nam gość. Mogliśmy zobaczyć, jak wyglądają wyprawy nurkowe, świat podwodny podczas nurkowania, pływanie wśród rekinów oraz schodzenie na odpowiednią głębokość, aby obejrzeć wrak statku. Pan Grzegorz opowiadał, jak ważna jest ekologia, dbanie o czystość środowiska i przede wszystkim, zachęcał młodych ludzi do poszukiwania swoich pasji. Pod koniec spotkania był czas na zadawanie pytań, a tych było bardzo dużo. Na zakończenie uczniowie wręczyli podziękowanie oraz piękny bukiet kwiatów. Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Grzegorzowi za to, że zechciał nas odwiedzić i podzielić się swoją pasją wśród siekierczyńskich, młodych ludzi.

nurkowanie nurkowanie nurkowanie
Rajd Rowerowy „Siekierczyńska 40-tka” 2017.04.06
Zapytania ofertowe2017.03.28
Zapytania ofertowe2017.03.28
Zapytania ofertowe2017.03.28
Noc w bibliotece2017.03.28
Kolejna Noc w bibliotece za nami. Dzięki współpracy z biblioteką przy Zespole Szkół w Siekierczynie zrealizowaliśmy kolejne przedsięwzięcie dla młodzieży. Tym razem dla I klasy gimnazjum. Wieczór rozpoczął się od zrobienia przez młodzież wspólnej kolacji. Następnie były podchody, a z nimi związane zadania: zręcznościowe, rozwiązywanie krzyżówek, układanie puzzli, zagadki itp. Bawiliśmy się również w Kalambury - młodzież przedstawiała tytuły lektur. Chociaż była to bezsenna noc, spędziliśmy ją miło i przyjemnie.

Noc w bibliotece Noc w bibliotece Noc w bibliotece
"Gruzińskie opowieści"2017.03.16
Ferie 2017 w GOKiS Siekierczyn2017.03.02
Tegoroczne ferie zimowe upłynęły pod znakiem dobrej zabawy i ogólnie pojmowanej aktywności. Były pokazy talentów, bal przebierańców. Zajęcia sportowo-ruchowe. Poznaliśmy kilka fajnych gier planszowych. Gry planszowe znów stają się modne więc może będziemy się częściej spotykać przy stoliku? Wiele radości sprawiła dzieciom wycieczka do lasu. W zimowej aurze rozpalone ognisko i upieczone kiełbaski – cóż za frajda! A, że komuś lekko przemokły buty? Wyschły na kaloryferach zaraz po powrocie. W drugim tygodniu ferii pojechaliśmy na mecz koszykówki Turów Zgorzelec – Trefl Sopot. Dla wielu uczestników tej wycieczki to było pierwsze spotkanie z tą dyscypliną spotu „na żywo” i jak zapewniali nie ostatnie. Gościliśmy również teatrzyk z przedstawieniem „Calineczka”. Spektakl bardzo się podobał I pozwolił wielu widzom przez chwilę poczuć się prawdziwym aktorem. Każdy dzień ferii pełen był radości i uśmiechu i pozwolił „naładowań akumulatory” przed powrotem do szkoły. Nim się obejrzymy spotkamy się znów ….. zaraz wakacje;)

W Gminnej Bibliotece Publicznej oraz jej filii w czasie ferii codziennie odbywały się zajęcia dla dzieci. Podczas tych spotkań udowadnialiśmy, że recykling daje wiele zabawy i radości. Zamienialiśmy rolki od papieru toaletowego na piękne, kolorowe kwiaty, a pudełka, pojemniki plastikowe, rurki itp. na pojazdy kosmiczne. Kreowaliśmy idealny świat dzieci i tworzyliśmy kolorowe okulary. W wolnych chwilach graliśmy w różne gry, w które wyposażona jest biblioteka. W pierwszych dniach ferii został ogłoszony konkurs pod hasłem Stop używkom, a pod koniec wyłoniono zwycięzców. Dzieci, które uczęszczały na zajęcia biblioteczne twórczo i miło spędzały swój wolny czas.

Poniżej kilka zdjęć z ferii więcej znajdziecie na stronie Facebooka
https://www.facebook.com/Gminny-O%C5%9Brodek-Kultury-i-Sportu-w-Siekierczynie-360102340741248/

ferie 2017 ferie 2017 ferie 2017 ferie 2017 ferie 2017
Zimowisko, tym razem ze śniegiem2017.02.23
Oddział Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Siekierczynie od sześciu lat organizują zimowiska dla siekierczyńskich dzieci w Láznê Libverda, w Rapublice Czeskiej. Niestety przez ostatnie 4 lata łagodne zimy poskąpiły śniegu uczestnikom tej formy wypoczynku. W tym roku było inaczej. Czeskie uzdrowisko powitało nas śniegiem i mrozem. Warunki do jazdy na nartach były wyśmienite, dlatego też dzieci codziennie z nich korzystały. Na pobliskich ośnieżonych wzgórzach ktoś wcześniej zrobił tory narciarskie, które bardzo ułatwiały uczestnikom naszego zimowiska bieganie na nartach. Odbyły się nawet małe zawody.

Zimowisko trwało od 11 do 17 lutego br. i wzięło w nim udział 24 dzieci. Opiekę wychowawczą nad dziećmi sprawowali: Jolanta Napadłek, Agata Urbańska i Paweł Barabola. Uczestnicy zostali zakwaterowani, podobnie jak w latach ubiegłych, w pensjonacie Piktych, w którym zorganizowano również wyżywienie. Nad przygotowaniem posiłków czuwali Anita Torbicz i Bogusław Kulszewicz. Dzieci na miejsce wypoczynku zostały dowiezione szkolnym autobusem, który udostępnił nieodpłatnie do celów tej akcji wójt gminy Siekierczyn Janusz Niekrasz.

Podczas zimowiska dzieci oprócz biegania na nartach zwiedziły również barokową bazylikę w Hejnicach, miejscowe uzdrowisko, w którym mogli spróbować wody zdrojowej oraz Frydlant, do którego pojechały pociągiem. Najbardziej jednak cieszyły się ze śniegu, którego w tym roku mieli pod dostatkiem.

Bogusław Kulszewicz

Zimowisko 2017 Zimowisko 2017 Zimowisko 2017 Zimowisko 2017 Zimowisko 2017
Ferie zimowe 20172017.02.09
Od 13 lutego zaczyna sie okres ferii szkolnych. Poniżej przedstawiamy plan zajęć jakie organizuje Dom Kultury w Siekierczynie i Osiedlowy Dom Kultury w Zarębie.
Dzień Babci i Dziadka2017.01.27
Gminna Biblioteka Publiczna w Siekierczynie z okazji Dnia Babci i Dziadka odwiedziła Siekierczyński Klub Seniora. Chętne dzieci pięknie przygotowały się do występu. Deklamowały wiersze, oraz śpiewały piosenkę. Na zakończenie życzyły wszystkim STO LAT i rozdały małe upominki. W podziękowaniu Pani Regina Furdykoń, jako przedstawiciel Klubu, wręczyła dzieciom słodkości.

Dzień Babci i Dziadka

Dzień Babci i Dziadka Dzień Babci i Dziadka
Co nowego w bibliotece?2017.01.27
Gminna Biblioteka Publiczna w Siekierczynie ma piękny kącik dla dzieci. Pieniążki na zakup mebli przekazało Sołectwo Siekierczyn Dolny. Mamy teraz świetne miejsce do czytania książek, słuchania ich, a także wspólnych rozmów. Wraz z dziećmi bardzo serdecznie dziękujemy !

Zajęcia sportowe2017.01.13
Zakończono sezon rowerowy w Siekierczynie2016.10.04
1 października br. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu wraz z Towarzystwem Cyklistów „Orzeł” w Siekierczynie zorganizował rajd kończący tegoroczny sezon rowerowy. W tej, organizowanej od 2 lat, imprezie rekreacyjnej udział wzięło tym razem prawie 70 osób. Wśród uczestników zauważyć było można zarówno młodych, jeszcze nieletnich cyklistów, jak i dużo starszych, bo już w wieku emerytalnym. Przyjechali do Siekierczyna z powiatów: lubańskiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego oraz z leżącej w powiecie żarskim Łęknicy.

Rajd odbywał się na dwóch dystansach – 23 i 42 km. Start, jak zwykle, nastąpił przy siekierczyńskim domu kultury, natomiast zakończenie imprezy nastąpiło na Terenie Rekreacyjno-Wypoczynkowym w Siekierczynie, gdzie uczestnikom organizatorzy przygotowali ciepły posiłek. Następna tego typu impreza rowerowa odbędzie się wiosną 2017 r., a będzie to kolejna edycja rajdu pn. „Siekierczyńska 40-tka”.

Z-ca dyrektora GOKiS
w Siekierczynie
Bogusław Kulszewicz

Zakończono sezon rowerowy w Siekierczynie Zakończono sezon rowerowy w Siekierczynie

Zakończono sezon rowerowy w Siekierczynie Zakończono sezon rowerowy w Siekierczynie

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU w SIEKIERCZYNIE organizuje wyjazd do multikina w Zgorzelcu na film dla dzieci EPOKA LODOWCOWA (5) MOCNE UDERZENIE wyjazd w dniu 25.08 2016 (czwartek) godz. 11.00 spod Osiedlowego Domu Kultury w Zarębie KOSZT 12 ZŁ. Zapisy I Informacja: ODK Zaręba, Tel 75 722 1732. ZAPRASZAMY!
W dniu 04.08.2016 r. o godz. 15:00 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie organizuje na boisku „Orlik” przy siekierczyńskiej szkole Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora GOKiS. Zapraszamy dzieci w wieku do lat 15. Na zwycięzców czekają puchary oraz medale. Zapisy uczestników prowadzone są u animatorów sportu na boisku „Orlik” oraz w siekierczyńskim domu kultury.

Impreza współfinansowana jest ze środków „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Siekierczyn”.
Zapraszamy wszystkich miłośników sportu!
Boruja po raz dwudziesty2016.07.28
Podczas tegorocznych wakacji, w dniach 26 czerwca – 8 lipca, Oddział Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Siekierczynie zorganizowali kolejny, już dwudziesty, Obóz Rowerowy TPD w Borui (woj. wielkopolskie). Tym razem w obozie wzięło udział ponad 50 dzieci z gminy Siekierczyn oraz innych miejscowości powiatu lubańskiego.

W czasie trwania obozu, już po raz drugi, realizowany był również program Wielkopolskiego Rajdu Rowerowego dofinansowany przez Zarząd Powiatu Lubańskiego. Dzieci podczas wycieczek rowerowych zwiedziły gminę Siedlec oraz pobliski Wolsztyn. W słoneczne dni (a tych w tym roku nie brakowało) uczestnicy obozu korzystali z kąpieli w Jeziorze Kuźnickim zwanym również „Białym” ze względu na wyjątkowo czystą wodę.

Tegoroczny Obóz Rowerowy TPD w Borui organizowany był już po raz dwudziesty, dlatego też dzieci wraz z kadrą obozową 2 lipca przygotowały festyn jubileuszowy z okazji okrągłej rocznicy obozu. Na festyn, gminnym gimbusem z Siekierczyna, przyjechało wielu gości, wśród których liczną grupę stanowili przedstawiciele dawnej kadry obozowej. W uroczystościach jubileuszowych wzięli udział również przedstawiciele władz samorządowych obu zaprzyjaźnionych gmin. Gminę Siedlec reprezentował wójt Jacek Kolesiński oraz przewodniczący Rady Gminy Andrzej Kaźmierczak, natomiast gminę Siekierczyn – wójt Janusz Niekrasz oraz skarbnik Teresa Hauzer. Dzieci wraz z wychowawcami przygotowały dla gości występy artystyczne, w których wzięła również udział kadra obozowa. Miłym akcentem podczas festynu była obecność znanych paraolimpijczyków, państwa Barbary i Ryszarda Tomaszewskich, którzy od lat wspierają Obóz Rowerowy TPD w Borui. Tym razem podarowali dawnej i obecnej kadrze obozowej pamiątkowe tabliczki, z wyrytymi podziękowaniami za wieloletnią, społeczną pracę na rzecz dzieci. Państwo Tomaszewscy po raz kolejny ufundowali również dzieciom uczestniczącym w obozie statuetki i puchary za osiągnięcia sportowe, wzorowe zachowanie oraz zaangażowanie w życie obozowe.

Słoneczna, a czasami wręcz upalna pogoda, sprawiła że w tym roku dzieci mniej jeździły na rowerach, natomiast więcej korzystały z kąpieli wodnych. Podczas trwania obozu borujscy strażacy zorganizowali dzieciom zawody strażackie, w których niespodziewanie zwyciężyła drużyna obozowiczów. Odbyły się również mecze piłki nożnej i siatkowej, rowerowe tory przeszkód, ogniska z kiełbaskami oraz tradycyjne „Borunalia”, czyli chrzest nowych obozowiczów. Niespodziankę zrobił nam również pan Adam Cukier (wójt gminy Siedlec w poprzedniej kadencji), który poprowadził zajęcia kulinarne dla dzieci. Wraz z wybraną grupą obozowiczów upiekł w obozowej kuchni przepyszny sernik dla wszystkich uczestników obozu.

Prezes Oddziału Gminnego
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Siekierczynie
Bogusław Kulszewicz

Boruja po raz dwudziesty Boruja po raz dwudziesty

Boruja po raz dwudziesty Boruja po raz dwudziesty

Wyjazd do kina2016.07.07
NOC W BIBLIOTECE2016.06.20
Dwie siekierczyńskie biblioteki - biblioteka szkolna przy Zespole Szkół w Siekierczynie oraz Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowały NOC W BIBLIOTECE, w której uczestniczyły dwie klasy drugie. Spotkaliśmy się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Siekierczynie o godzinie 19. Na początku było przywitanie i krótka prezentacja dotycząca informacji na temat baśni. Następnie dzieci wysłuchały baśni i wykonały do niej ilustrację. Do kolacji były wędkarzami i łowiły rybki. Następnie odbyło się nocne zwiedzanie Domu Kultury z baśniowymi niespodziankami, zabawa ruchowa oraz Magiczny Kufer. Zmęczeni zaczęliśmy szykować się do snu i nocnego oglądania bajki. Rano dzieci zjadły śniadanko i z kolorowymi balonami wróciły do domu. Dziękujemy bardzo serdecznie za pomoc Paniom wychowawczyniom, Rodzicom za przygotowanie kolacji, wspaniałym uczennicom z klasy VI za wielkie zaangażowanie.

NOC W BIBLIOTECE

NOC W BIBLIOTECE NOC W BIBLIOTECE

NOC W BIBLIOTECE NOC W BIBLIOTECE

Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt
© GOKiS Siekierczyn - 2011