Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie

MĘSKI CHÓR PARAFIALNY

Śpiewamy od …. lat przy kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Zarębie tworząc Męski Chór Parafialny.

Męski Chór Parafialny

Członkowie chóru:

Członkowie chóru         Członkowie chóru