Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie

Narodowe Czytanie

9 września Gminna Biblioteka Publiczna w Siekierczynie również dołączyła się do akcji Narodowego Czytania. Odczytane zostały fragmenty książki Elizy Orzeszkowej pt. "Nad Niemnem" opisujące żniwa. Była również ekspozycja różnych wydań książek E. Orzeszkowej. Dziękuję bardzo Paniom Eli i Teresie, Panu Piotrowi oraz Oli za odczytanie fragmentów książki.