Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie

Narodowe Czytanie

Nasza biblioteka również w tym roku dołącza do akcji Narodowego Czytania, które odbędzie się 9 września podczas Gminnych Dożynek na stadione LZS w Siekierczynie. Odczytamy fragmenty opisu żniw z utworu "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej. Będzie również mała wystawa poświęcona autorce oraz różnych wydań książek Elizy Orzeszkowej. Miło nam również poinformować, że mamy okolicznościową pieczęć, która posłuży do składania pamiątkowego stempla na przyniesionych przez mieszkańców egzemplarzach „Nam Niemnem” Elizy Orzeszkowej.