Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie

O naszej Formozie w tajwańskiej gazecie internetowej

W kwietniu tego roku w tajwańskiej gazecie internetowej The Reporter ukazał się tekst  o „Tajwanach” i „Formozach” w Polsce,  w którym autorka Pani Wei-Yun Lin-Górecka nadmienia  naszą siekierczyńską Formozę. Tekst znajduje się pod linkiem https://www.twreporter.org/a/opinion-formosa-taiwan-in-poland . Jest to skrócona wersja oryginalnego tekstu, który jest częścią  książki pisanej przez Panią Wei-Yun Lin-Górecką. Fragment tekstu przetłumaczony przez Google Translate, z drobnymi poprawkami możemy przeczytać poniżej:

Egzotyczność „Tajwanu” i „Formozy”

„Tajwan” i „Formoza” pojawią się w Polsce licznie po wojnie, co może wiązać się z masową migracją Polaków i zmianami środowiskowymi po wojnie.

Po drugiej wojnie światowej terytorium Polski zostało przeformatowane. Niektóre tereny, które należały przed wojną do Niemiec, stały się terytorium północnozachodniej Polski. Niektóre tereny, które należały przed wojną do Polski, stały się częścią Związku Radzieckiego – dzisiaj ziemie te należą odpowiednio do terytoriów: Litwy, Białorusi i Ukrainy. Polacy, którzy mieszkali w przedwojennych terenach wschodnich Polski, musieli przesiedlić się na nowe tereny północno-zachodnie Polski. Oprócz przesiedlenia z powodu zmiany terytorialnej, nastąpiła również migracja robotników w powojennej Polsce. Wielu młodych ludzi ze wsi wyjeżdża wtedy do pracy do dużych miast, buduje nowe miasta, pracuje w fabrykach, ale także w PGR-ach i w gospodarce leśnej. Poza tym bardzo zmieniło się powojenne środowisko Polski. Część gruntów rolnych została zamieniona na fabryki, nowe miasta lub PGR-y, np. wieś „Tajwan” w powiacie Tuchola. Innym przykładem jest małe jezioro w Siekierczynie, województwo dolnośląskie, (dzisiaj obszar ekologiczny), nazwane „Formozą”, które powstało po wypełnieniu wodą zapadliska pokopalnianego.