Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

REGULAMIN „Jesiennego Rajdu Rowerowego im. Ryśka Kobla”

                           REGULAMIN

„Jesiennego Rajdu Rowerowego im. Ryśka Kobla”

organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

oraz Towarzystwo Cyklistów „Orzeł” w Siekierczynie, dnia 01.10.2022 r.

 1. Zasady zachowania uczestników rajdu rowerowego:
 2. Rajd rowerowy odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym,
 3. Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:
 • przestrzegania regulaminu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom organizatora rajdu
 • zachowania zgodnego z rekreacyjnym charakterem Rajdu, nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu. Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione !!!
 • posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m,
 • podczas jazdy w kolumnie zachowania min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi kolumnami, jednocześnie wskazane jest utrzymywanie kontaktu wzrokowego z innymi uczestnikami,
 • do jazdy w tempie dostosowanym do prędkości innych rowerzystów, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku,
 • zachowania szczególnej ostrożności przy zjazdach ze wzniesień. Nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie,
 • wykonywania manewrów na drodze po uprzednim  upewnieniu się o możliwości bezpiecznego ich wykonania oraz odpowiednio wcześniejszego ich sygnalizowania,

 Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, lub innych bezpiecznych miejscach. Podczas postojów uczestnicy zachowują między sobą bezpieczną odległość min. 2 m. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

Na trasie zabrania się:

 • spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
 • zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
 • niszczenia przyrody,
 • indywidualnej jazdy poza zorganizowanymi kolumnami rowerowymi,
 • głośnego zachowywania się,
 • zbaczania z trasy rajdu bez zgody organizatora.
 1. Odpowiedzialność organizatora
 • Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
 • Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie,
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników,
 • Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników,

  Organizator przewiduje:

 - drobne upominki dla uczestników rajdu,

 - poczęstunek i napoje chłodzące.

 Postanowienia końcowe:

 • Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora,
 • Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją powyższego Regulaminu,
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych decyzja organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie, Zaręba, ul. Osiedlowa 29. Dane osobowe będą przetwarzane w celu, zakresie i przez okres niezbędny do organizacji, przeprowadzenia i promocji Imprezy.

Z-ca prezesa

Towarzystwa Cyklistów „Orzeł”

w Siekierczynie

Bogusław Kulszewicz